За децата
Вярваме, че отношението към храната и развитието на творческия ум се създават в най-ранна детска възръст.
Очаквайте скоро повече информация за предстоящите детски събитя в работилницата.